གསར་འགྱུར།དེ་ལས་མང་།

དཔེ་ཁྲིད།དེ་ལས་མང་།

བགྲོ་གླེང་།དེ་ལས་མང་།

བཀའ་སློབ།དེ་ལས་མང་།

བཅར་འདྲི།དེ་ལས་མང་།

གློག་བརྙན།དེ་ལས་མང་།

རིག་རྩལ།དེ་ལས་མང་།

སྣ་ཚོགས།དེ་ལས་མང་།